Преводи за „внеса“ в български » немски речника (Отидете на немски » български)

внеса → внасям

Вижте също: вна̀сям

вна̀сям нсв, внеса̀ св VERB прх

6. внасям прен (създавам, причинявам):

вна̀сям нсв, внеса̀ св VERB прх

6. внасям прен (създавам, причинявам):

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文