Преводи за „влог“ в български » немски речника (Отидете на немски » български)

влог <вло̀гът, вло̀гове, бр: вло̀га > СЪЩ м

1. влог (в банка):

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文