вана в PONS речника

Преводи за вана в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

ва̀н|а <-ата, -и> СЪЩ ж

ван <ва̀нът, ва̀нове, бр: ва̀нa > СЪЩ м АВТО

Индивидуални преводни двойки

Преводи за вана в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

вана Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文