аудитория в PONS речника

Преводи за аудитория в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

аудито̀ри|я <-ята, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за аудитория в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

аудитория Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文