асортимент в PONS речника

Преводи за асортимент в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

асортимѐнт <-ът, -и, бр: -а > СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за асортимент в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

асортимент Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文