археология в PONS речника

Преводи за археология в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

археоло̀гия <-та> СЪЩ ж без мн

Преводи за археология в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

археология Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文