археолог в PONS речника

Преводи за археолог в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за археолог в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

археолог Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文