арсенал в PONS речника

Преводи за арсенал в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

арсена̀л <-ът, -и, бр: -а > СЪЩ м

Преводи за арсенал в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

арсенал Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文