аристокрация в PONS речника

Преводи за аристокрация в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

аристокра̀ци|я <-ата, -и> СЪЩ ж

Преводи за аристокрация в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

аристокрация Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文