аристократ в PONS речника

Преводи за аристократ в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

аристокра̀т (аристократка) <-ът, -и> СЪЩ м (f)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за аристократ в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

аристократ Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文