арена в PONS речника

Преводи за арена в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

арѐн|а <-ата, -и> СЪЩ ж

Преводи за арена в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

арена Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文