арабски в PONS речника

Преводи за арабски в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

Вижте също: бъ̀лгарски

I.бъ̀лгарск|и (-а) <-и> ПРИЛ

II.бъ̀лгарск|и (-а) <-и> НРЧ

III.бъ̀лгарск|и (-а) <-и-ият> СЪЩ м(f) (f) без мн (език)

Обединѐни ара̀бски емѝрства СЪЩ мн ГЕОГР

Ара̀бски полуо̀стров СЪЩ м ГЕОГР

Индивидуални преводни двойки

Преводи за арабски в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

арабски Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文