аптечка в PONS речника

Преводи за аптечка в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

Преводи за аптечка в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

аптечка Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文