апелативен в PONS речника

Преводи за апелативен в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

апелативен (-на) ЮР:

Appellations-
Berufungs-
Индивидуални преводни двойки

Преводи за апелативен в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

апелативен Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文