антена в PONS речника

Преводи за антена в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

антѐн|а <-ата, -и> СЪЩ ж ТЕХН, ЗООЛ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за антена в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

антена Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文