албум в PONS речника

Преводи за албум в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

албу̀м <-ът, -и, бр: -а > СЪЩ м

по̀п албум <-ът, -и, бр: -а > СЪЩ м МУЗ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за албум в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

албум Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文