авторитетен в PONS речника

Преводи за авторитетен в bg»Немски речника

авторитѐт|ен (-на) <-ни> -но ПРИЛ

2. авторитетен (изразяващ авторитет):

авторитетен Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文