автобус в PONS речника

Преводи за автобус в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

автобу̀с <-ът, -и, бр: -а > СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за автобус в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

автобус Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文