абсолютен в PONS речника

Преводи за абсолютен в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

абсолю̀т|ен (-на) <-ни> -но ПРИЛ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за абсолютен в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

абсолютен Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文