шампиона в PONS речника

Преводи за шампиона в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

шампио̀н <-ът, -и> СЪЩ м, шампио̀нк|а <-ата, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за шампиона в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

шампиона Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文