човешки в PONS речника

Преводи за човешки в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

човѐшк|и1 (-а) <-и> ПРИЛ

Индивидуални преводни двойки
f(o)etus

Преводи за човешки в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

човешки Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文