чисти в PONS речника

Преводи за чисти в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

чист (чѝста) <чѝсти> чѝсто ПРИЛ

5. чист прен (истински, същински):

Phrases:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за чисти в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

чисти Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文