числата в PONS речника

Преводи за числата в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за числата в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

числата Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文