чести в PONS речника

Преводи за чести в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

чест1 <честта̀> СЪЩ ж без мн

Phrases:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за чести в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

чести Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文