черупка в PONS речника

Преводи за черупка в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

черу̀пк|а <-ата, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за черупка в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

черупка Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文