тесто в PONS речника

Преводи за тесто в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

тесто̀ СЪЩ ср без мн

тест <тѐстът, тѐстове, бр: тѐста> СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за тесто в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

тесто Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文