сън в PONS речника

Преводи за сън в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

сън <съня̀т, съ̀нища> СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за сън в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

сън Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文