схващане в PONS речника

Преводи за схващане в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

схва̀щан|е <-ия> СЪЩ ср

Индивидуални преводни двойки

Преводи за схващане в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

схващане Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文