студенти в PONS речника

Преводи за студенти в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Преводи за студенти в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки
tutorial SCHOOL, UNIV

студенти Примери от PONS речника (редакционно проверени)

tutorial SCHOOL, UNIV

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文