справка в PONS речника

Преводи за справка в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

спра̀вк|а <-ата, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за справка в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

справка Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文