справедлив в PONS речника

Преводи за справедлив в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Преводи за справедлив в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

справедлив Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文