смръщен в PONS речника

Преводи за смръщен в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Преводи за смръщен в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

смръщен Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文