славя в PONS речника

Преводи за славя в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

II.сла̀вя нсв VERB рефл

Индивидуални преводни двойки

Преводи за славя в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

славя Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文