селскостопански в PONS речника

Преводи за селскостопански в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

селскостопа̀нск|и (-а)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за селскостопански в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

селскостопански Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文