рязък в PONS речника

Преводи за рязък в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

ря̀зък (ря̀зка) <рѐзки> ря̀зко ПРИЛ

2. рязък и ИКОН (внезапен):

Преводи за рязък в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

рязък Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文