резервоар в PONS речника

Преводи за резервоар в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Преводи за резервоар в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

резервоар Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文