редя в PONS речника

Преводи за редя в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

II.редя̀ нсв VERB рефл редя се

ред <редъ̀т, редовѐ, бр: рѐда> СЪЩ м

2. ред (ръкописен, печатен):

3. ред (поредица, последователност):

5. ред (закон, обичай, начин на действие):

6. ред (редовност, изправност):

Phrases:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за редя в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

редя Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文