разследване в PONS речника

Преводи за разследване в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

разслѐдван|е <-ия> СЪЩ ср ЮР

Индивидуални преводни двойки

Преводи за разследване в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

разследване Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文