произведение в PONS речника

Преводи за произведение в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

произведѐни|е <-я> СЪЩ ср

Индивидуални преводни двойки

Преводи за произведение в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

произведение Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文