преча в PONS речника

Преводи за преча в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

II.прѐча нсв VERB рефл

Преводи за преча в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

преча Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文