преструктуриране в PONS речника

Преводи за преструктуриране в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

преструктурѝран|е <-ия> СЪЩ ср ЮР, ФИН

Индивидуални преводни двойки

Преводи за преструктуриране в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

преструктуриране Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文