пресрочка в PONS речника

Преводи за пресрочка в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Преводи за пресрочка в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

пресрочка Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文