пояс в PONS речника

Преводи за пояс в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

по̀яс <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м

Phrases:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за пояс в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

пояс Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文