похвати в PONS речника

Преводи за похвати в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

похва̀т <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за похвати в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

похвати Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文