портфейли в PONS речника

Преводи за портфейли в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

портфѐйл <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м

2. портфейл ИКОН, ФИН:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за портфейли в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

портфейли Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文