попълвам в PONS речника

Преводи за попълвам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

попъ̀лвам нсв, попъ̀лня св VERB прх

Индивидуални преводни двойки

Преводи за попълвам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

попълвам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文