политолог в PONS речника

Преводи за политолог в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Преводи за политолог в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

политолог Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文