податлив в PONS речника

Преводи за податлив в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Преводи за податлив в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

податлив Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文