погасителната в PONS речника

Преводи за погасителната в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за погасителната в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

погасителната Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文