певица в PONS речника

Преводи за певица в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

певѝц|а <-ата, -и> СЪЩ ж

къ̀нтри пев|ѐц <-ѐцът, -цѝ> СЪЩ м, къ̀нтри певѝц|а <-ата, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за певица в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

певица Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文